Посолство на Чешката република в България:
www.mzv.cz/sofia

Посолство на Словашката република в България:
www.mzv.sk/sofia

Чехословашки институт за връзки с чужбина:
www.csuz.cz

Бюро за словаци живеещи в чужбина.
www.uszz.sk

Министерство на външните работи на Чешката република:
www.mzv.cz/jnp

Министерство на външните работи на Словашката република:
www.foreign.gov.sk/web/sk

Чешки културен център в София:
www.czechcentres.cz

Уикипедия – за Чехословакия:
bg.wikipedia.org/wiki/Чехословакия

Уикипедия – за Чешката република:
bg.wikipedia.org/wiki/Чехия

Уикипедия – за Словашката република:
bg.wikipedia.org/wiki/Словакия