Информация за получателите на пенсии от Република Чехия, изпращани на банкови сметка в България

През юни 2014 получаващите пенсии, на които пенсиите са изплащани от Република Чехия на тяхната банкова сметка в България, ще получат за последен път по поща от Чешкото управление за социално осигуряване (ČSSZ) печатен формуляр на Сертификат живот. Заедно с този формуляр ČSSZ ще им изпрати и писмо с известие за промяната на системата за изплащане на пенсии от Република Чехия...

Общо събрание на 30.03.2014

Управителният съвет на сдружение „Че­хословашки клуб в България „Т.Г. Масарик“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21 от устава на сдружението свиква редовно общо събрание на сдружението на 30.03.2014 г. в 9 ч. в сградата на сдружението на ул. "Кракра" 15 при следниядневен ред: четене и приемане на...

Коледно парти

Във връзка с коледните празници младите членове на клуба си направиха Коледно парти. На седянка около коледната елха се събраха преди всичко жените членки на клуба, които по традиция, слушайки коледна музика на чай и коледни сладки, си побъбриха, a накрая запяха коледни песни.

Зденка Суланова

На 7 декември се запознахме с филмовия и житейски път на чешката актриса и певица Зденка Суланова и филма „Мадла пее на Европа” (1940 г.).

Микулашска забава

Съгласно обичая в началото на месец декември отново се състоя „Микулашска” забава. Преди обяд Микулаш заедно с Ангелчето и Дяволчето посетиха децата на членовете на клуба. Повечето от тях издекламираха стихче или изпяха песничка на чешки или на словашки, някои на български. Накрая всяко получи като награда пакетче с лакомства....