Представяне на две нови българистични монографии, посветени на чешко-българските културни връзки

На 15 юни 2022 г. в "Клубовната" на Чехословаки клуб "Т.Г. Масарик" в България Марцел Черни и Якуб Микулецки представиха монографиите "Чрез съпринадлежност и съпричастност към взаимно (о)познаване. Проучвания в областта на чешко-българските културни отношения до създаването на Чехословакия“ /Марцел Черни, Теодоричка Готовска-Хензе, Любомила Соленкова/ и „Между дисидентството, ъндърграунда и...

Маскин бал

Малко моменти от провелия се, традиционен за членовете на Чехословашки клуб "Т.Г. Масарик" в България, Маскин бал. Събитието беше в събота 26 февруари 2022 г.