Архив на събитията

Архив на събитията

Представяне на две нови българистични монографии, посветени на чешко-българските културни връзки

На 15 юни 2022 г. в „Клубовната“ на Чехословаки клуб „Т.Г. Масарик“ в България Марцел Черни и Якуб Микулецки представиха монографиите „Чрез съпринадлежност и съпричастност

View More