Двумесечна литературна резиденция в Прага

ОТВОРЕНА ПОКАНА за двумесечна литературна резиденция в Прага през 2023 година! Ако имате литературен или преводачески проект, спиращ дъха, реализирайте го в Прага като участвате в конкурса за литературни резиденции в рамките на проекта „Прага – град на литературата“! Срокът за подаване на документи за участие в конкурса е 31.8.2022...

Чешкото председателство на Съвета на ЕС (#CZPRES)

"Европа като задача" е мотото на второто председателството на Чешката републка на Съвета на ЕС, което започна от 1 юли 2022 г. Когато през 1996 г. чешкият президент Вацлав Хавел разсъждава върху бъдещето на нашия континент в речта си, озаглавена „Европа като задача“, при връчването на наградата „Карл Велики“, той...

Общо събрание на сдружението

Управителният съвет на сдружение Чехословашки клуб "Т.Г. Масарик" в България" свиква 96. редовно общо отчетно-изборно събрание на сдружението на 12 юни в 9 ч. в сградата на сдружението - ул. "Кракра" 15 в София.

Информация за получателите на пенсии от Република Чехия, изпращани на банкови сметка в България

През юни 2014 получаващите пенсии, на които пенсиите са изплащани от Република Чехия на тяхната банкова сметка в България, ще получат за последен път по поща от Чешкото управление за социално осигуряване (ČSSZ) печатен формуляр на Сертификат живот. Заедно с този формуляр ČSSZ ще им изпрати и писмо с известие за промяната на системата за изплащане на пенсии от Република Чехия...

Покана за Общо събрание на 30.03.2014

Управителният съвет на сдружение „Че­хословашки клуб в България „Т.Г. Масарик“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21 от устава на сдружението свиква редовно общо събрание на сдружението на 30.03.2014 г. в 9 ч. в сградата на сдружението на ул. "Кракра" 15 при следниядневен ред: четене и приемане на...