Двумесечна литературна резиденция в Прага

ОТВОРЕНА ПОКАНА за двумесечна литературна резиденция в Прага през 2023 година! Ако имате литературен или преводачески проект, спиращ дъха, реализирайте го в Прага като участвате в конкурса за литературни резиденции в рамките на проекта „Прага – град на литературата“! Срокът за подаване на документи за участие в конкурса е 31.8.2022...

Чешкото председателство на Съвета на ЕС (#CZPRES)

"Европа като задача" е мотото на второто председателството на Чешката републка на Съвета на ЕС, което започна от 1 юли 2022 г. Когато през 1996 г. чешкият президент Вацлав Хавел разсъждава върху бъдещето на нашия континент в речта си, озаглавена „Европа като задача“, при връчването на наградата „Карл Велики“, той...

Представяне на две нови българистични монографии, посветени на чешко-българските културни връзки

На 15 юни 2022 г. в "Клубовната" на Чехословаки клуб "Т.Г. Масарик" в България Марцел Черни и Якуб Микулецки представиха монографиите "Чрез съпринадлежност и съпричастност към взаимно (о)познаване. Проучвания в областта на чешко-българските културни отношения до създаването на Чехословакия“ /Марцел Черни, Теодоричка Готовска-Хензе, Любомила Соленкова/ и „Между дисидентството, ъндърграунда и...

Общо събрание на сдружението

Управителният съвет на сдружение Чехословашки клуб "Т.Г. Масарик" в България" свиква 96. редовно общо отчетно-изборно събрание на сдружението на 12 юни в 9 ч. в сградата на сдружението - ул. "Кракра" 15 в София.