Начало

ОСНОВАН ПРЕЗ 1892 г.

История и традиции

Чехословашкият клуб „Т. Г. Масарик“ има дългогодишни традиции в България. Основан през 1892 като културно дружество „Чех“, заедно с клоновете в Пловдив и Варна, клубът има около 350 членове.

През различните исторически етапи земляческото дружество развива богата дейност – от поддръжка и подкрепа през образователна, просветителска и патриотична до сегашната, отговаряща на новите условия.
Въпреки превратностите на времето клубът винаги изпълнява основните си функции и пази независимостта си. Разделянето на Чехословакия на две самостоятелни държави през 1993 г. не разцепва земляческата общност. Сдружението продължава да съществува като общ чехословашки клуб на два народа – чехи и словаци. Организират се преди всичко културни събития, но се провеждат и официални дейности. Полага се грижа за изучаване на чешки език, децата на земляците посещават летните езикови курсове в Чехия.

Повече

0
Клона в страната
0
Членове
0
Години приятелство
0 +
Събития годишно

+359 2 9441383

Обадете ни се за повече информация или резервации.

csklub@csklub.bg

Може да се свържете с нас и на електронната ни поща.

Харесайте ни.