35 години Чехословашки клуб във Варна

През тази година клонът на нашето сдружение във Варна отпразнува 35 години от своето създаване. В тази връзка в неделя, 6 ноември членовете на варненския клон организираха тържествено събрание, на което си припомниха всички събития свързани с неговото съществуване. Тържеството се състоя в хотел „Атлант” в курорта „Св.св. Константин и Елена” близо Варна и бяха поканени както членовете на ръководството на клуба от София, така и председателката на клона в Пловдив. След тържественото откриване на председателя на варненския клон инж. Петър Петров последва приветствие на председателя на Чехословашкия клуб в България инж. Емил Тодоров, който същевременно благодари на г-жа Лудмила Трошевова за дългогодишната дейност като председател на клона и ѝ предаде диплома с паметен плакет на клуба. Последва поздравление на председателката на пловдивския клон г-жа Ярослава Минчевова и др. Своя програма изнесе певческата група на клона, облечена в народни носии. Последваха свободни забавления, песни, на никого не му липсваше добро настроение чак до малките часове.