Представяне на две нови българистични монографии, посветени на чешко-българските културни връзки

На 15 юни 2022 г. в "Клубовната" на Чехословаки клуб "Т.Г. Масарик" в България Марцел Черни и Якуб Микулецки представиха монографиите "Чрез съпринадлежност и съпричастност към взаимно (о)познаване. Проучвания в областта на чешко-българските културни отношения до създаването на Чехословакия“ /Марцел Черни, Теодоричка Готовска-Хензе, Любомила Соленкова/ и „Между дисидентството, ъндърграунда и...

Общо събрание на сдружението

Управителният съвет на сдружение Чехословашки клуб "Т.Г. Масарик" в България" свиква 96. редовно общо отчетно-изборно събрание на сдружението на 12 юни в 9 ч. в сградата на сдружението - ул. "Кракра" 15 в София.