Архив на събитията

От Историята на чехословашката кинематография

Първата и предпоследната сряда на месец юни 2011 г. бяха посветени на поредните беседи на тема „От историята на чехословашката кинематография”. Те протичаха по  аналогичен сценарий