От Историята на чехословашката кинематография

Първата и предпоследната сряда на месец юни бяха посветени на поредните беседи на тема „От историята на чехословашката кинематография”. Те протичаха по  аналогичен сценарий като първата беседа на цикъла – прожектиране на филма, коментар на лекторката, свободна дискусия. Беше прожектиран филм „Лимонаденият Джо или Конската опера” (1964 г., режисьор: О. Липски)...