Беседа „Из историята на чехословашката кинематография”

В средата на месец май организирахме беседа на тема „Из историята на чехословашката кинематография”. Цикълът бе открит с прожекция на филма на Милош Форман „Любовта на русокосата” (1965 г.), който принадлежи към филмите на така наречената „Чехословашка нова вълна”. За тези филми са характерни импровизирани диалози, черен, дори абсурден хумор...