Великден

На 13 април проведохме беседа за великденските обичаи и демонстрация на украсяването на великденски яйца  според традициите в Чехия, Моравия и Словакия.  Г-жа Пепи Едрева демонстрира една от техниките, след което се включиха всички присъстващи и всеки си тръгна с украсено яйце („краслице”) собствено производство.