Актуално

Чешкото председателство на Съвета на ЕС (#CZPRES)

„Европа като задача“ е мотото на второто председателството на Чешката републка на Съвета на ЕС, което започна от 1 юли 2022 г.

Когато през 1996 г. чешкият президент Вацлав Хавел разсъждава върху бъдещето на нашия континент в речта си, озаглавена „Европа като задача“, при връчването на наградата „Карл Велики“, той подчертава, че задачите, които очакват Европа, заслужават внимателно и задълбочено осмисляне.

https://czech-presidency.consilium.europa.eu/