Тържество по случай Националния празник на Чешката република

Тържеството по случай Националния празник на Чешката република – 93-та годишнина от създаване на самостоятелната чехословашка държава – се състоя на 26 октомври 2011 г.

Във встъпителното слово председателят на дружеството инж. Е. Тодоров припомни на събралите се сънародници и гости значението на 28 октомври 1918 г. След това ги поздрави н.пр. г-н Павел Вацек, посланик на ЧР в София, който в тази връзка предаде на председателя на дружеството медал „Ян Масарик” за дейност за общността на сънародниците в чужбина. Последва културна програма (в сътрудничество с Чешкия център): проф. Милослав Гайдош, известен чешки контрабасист, изсвири няколко произведения – най-напред съпровождан от негови български приятели (пиано и втори контрабас) и после сам, допълвайки играта на контрабас с пеене.

Последва малък коктейл в помещенията на ресторанта на клуба.