Архив и галерия на събитията

Представяне на две нови българистични монографии, посветени на чешко-българските културни връзки

На 15 юни 2022 г. в „Клубовната“ на Чехословаки клуб „Т.Г. Масарик“ в България Марцел Черни и Якуб Микулецки представиха монографиите „Чрез съпринадлежност и съпричастност към взаимно (о)познаване. Проучвания в областта на чешко-българските културни отношения до създаването на Чехословакия“ /Марцел Черни, Теодоричка Готовска-Хензе, Любомила Соленкова/ и „Между дисидентството, ъндърграунда и сивата зона. Неофициалната българска литература 1944–1989 г.“ /Якуб Микулецки/.

Представянето на двете книги се реализира в партньорство със Славянския институт към Чешката академия на науките, където двамата чешки българисти работят.