Архив и галерия на събитията

Плъстена работилница

На 1 април 2023 г. в „Клубовната“ на Чехословашкия клуб беше организирана работилница за изработване на брошки от плъст. Работилницата беше водена от Ирена от „Хурка“.