Актуално

Общо събрание на сдружението

Управителният съвет на сдружение Чехословашки клуб „Т.Г. Масарик“ в България“ свиква 96. редовно общо отчетно-изборно събрание на сдружението на 12 юни в 9 ч. в сградата на сдружението – ул. „Кракра“ 15 в София.