Актуално

Общо събрание на сдружението

Управителният съвет на сдружение Чехословашки клуб „Т.Г. Масарик“ в България“ свиква 97. редовно общо отчетно-изборно събрание на сдружението на 18 юни в 9 ч. в сградата на сдружението на ул. „Кракра“ 15.