Актуално

Информация за получателите на пенсии от Република Чехия, изпращани на банкови сметка в България

През юни 2014 получаващите пенсии, на които пенсиите са изплащани от Република Чехия на тяхната банкова сметка в България, ще получат за последен път по поща от Чешкото управление за социално осигуряване (ČSSZ) печатен формуляр на Сертификат живот. Заедно с този формуляр ČSSZ ще им изпрати и писмо с известие за промяната на системата за изплащане на пенсии от Република Чехия на банкови сметки в България.

Промяната се отнася до прекратяването на изпращането на формуляра Сертификат живот от ČSSZ на адреса на клиентите и прекратяване на фиксирания три-месечен период за изплащане на пенсии с обратна сила

Целта на промяната е улесняване на целия процес по изплащането, което се състои преди всичко в това, че няма да се стига до затруднения, произлизащи от спирането на изплащането на пенсия поради неспазването на срока за връщане на заверения формуляр Сертификат живот.

Съграсно първоначалната система за изплащане на пенсия получателите на чешки пенсии ще получат своята пенсия на сметката си в България за първото тримесечие на 2014 г. От следващия период за изплащане, т.е. от 01. 04. 2014 г. времевият интервал за изпращане на заверения Сертификат живот ще зависи само от решението на получателя на пенсията, тоест от това, кога той ще изпрати формуляра до ČSSZ. ČSSZ ще приема без ограничения всички времеви интервали – тоест напр. месечен, двумесечен, тримесечен и т.н. Плащането ще бъде извършено до 4 седмици от датата на получаване на заверения формуляр Сертификат живот от ČSSZ. Пенсията ще бъде изплатена с обратна сила за периода, започващ от месеца, следващ след месеца, за който последно е била изплатена пенсия, до края на месеца, през който Сертификатът живот е бил заверен.

Пример:

Последното изплащане на пенсия е получено на сметка в България за периода до 30. 06. 2014 г. Получателят на пенсията е изпратил на ČSSZ Сертификат живот, което е било заверено на 5-ти октомври 2014 г. Това означава, че пенсията ще бъде преведена на сметка в България за юли, август, септември и октомври 2014 г. (тъй като октомври е последният месец, през който Сертификатът живот е бил заверен).

За бъдещите периоди на изплащане ČSSZ препоръчва на клиентите да си осигурят фотокопие на формуляра Сертификат живот, изпратен през юли 2014 г. Други възможности, където формулярът може да се подсигури, са уеб страниците на ČSSZ (www.cssz.cz/cz/tiskopisy/duchodove-pojisteni.htm – Сертификат живот – български) или уеб страниците на българския представител за социално осигуряване осигуряването www.noi.bg.