Архив и галерия на събитията

Изложба и книга, посветени на братя Шкорпил

На 11 ноември в Чехословашкия клуб „Т. Г. Масарик“ бяха представени изложба и книга, посветени на братята чехи Карел и Хермин Шкорпил. Координаторът на проекта Петър Атанасов разказа за изложбата „Братя Шкорпил – пазители на историческата памет“ -два мобилни куба, която чрез QR кодове препраща към специално подготвена платформа със снимкови и текстови материали за братя Шкорпил. В края на октомври 2022 г. изложбата беше отличена като най-добра в конкурса за награди на Министерство на културата, Панаир на музейните изложби, Русе 2022  – награда за институция, представяща атрактивен и оригинален проект за мобилна изложба, категория Самостоятелни изложби.

Изключителен интерес предизвика и сборникът „Чувство за историчност“, който беше представен лично от авторката Наталия Енева. Книгата е най-пълното до момента издание за живота и делото на братя Шкорпил. Наталия Енева е включила в сборника изключително богат снимков материал, свързан с живота и дейността на братя Шкорпил. Това прави изданието по-достъпно за широк кръг от читатели – от ученици до любители на научнопопулярни четива и учени.

Проектът е подготвен от Регионален исторически музей – Варна.