Актуално

Извънредно заседание на Общото събрание

Управителният съвет на сдружение Чехословашки клуб „Т.Г. Масарик“ в България свиква извънредно заседание на Общото събрание на 26.03.2023 г. в 9 ч. в сградата на сдружението.

Дневен ред: Вземане на решение сдружение Чехословашки клуб „Т.Г.Масарик“ в България да кандидатства пред Министерството на културата за финансиране на изработване на инвестиционен проект за строеж: „Основен ремонт, консервация и реставрация на съществуващата сграда.“