Беседа „Из историята на чехословашката кинематография”

Нова вълна

В средата на месец май организирахме беседа на тема „Из историята на чехословашката кинематография”.

Цикълът бе открит с прожекция на филма на Милош Форман „Любовта на русокосата” (1965 г.), който принадлежи към филмите на така наречената „Чехословашка нова вълна”. За тези филми са характерни импровизирани диалози, черен, дори абсурден хумор и изпълнения на хора, които не са артисти. Те много често се занимават с теми като любовното безразсъдство на младите хора или изкривения морал. Отразяват естествената човечност, добрите и лошите качества на хората. Режисьорите се стараят нищо да не украсяват.

Последва коментарът на Лиза Боева, лектор от Нов български университет, и дискусия с участие на присъстващите.