История и традиции

14 ноември 1892 г. се посочва като дата на основаване на Читателско – забавното сдружение „Чех“, което е първата организация на чехи и словаци в България.

На Общо събрание на сдружението „Чех“ в началото на 1924 г. се предлага създаването на Чехословашки строителен кооператив за намиране и закупуване на подходяща сграда за функционирането на училището и земляческата общност. В средата на юни 1924 г. се провежда учредителното общо събрание на кооператива Чехословашки народен дом „Т. Г. Масарик“ в София, на което се взема решение да се закупи къщата на г-жа Йозефина (Жозефина) Анкова на ул. „Кракра“.  

През различните исторически етапи земляческото дружество развива богата дейност – от поддръжка и подкрепа през образователна, просветителска и патриотична до сегашната, отговаряща на новите условия.
Въпреки превратностите на времето клубът винаги изпълнява основните си функции и пази независимостта си. Разделянето на Чехословакия на две самостоятелни държави през 1993 г. не разцепва земляческата общност. Сдружението продължава да съществува като общ чехословашки клуб на два народа – чехи и словаци, с клонове в София, Варна и Пловдив. Организират се предимно културни събития, но се провеждат и официални дейности. Полага се грижа за изучаване на чешки език, децата на земляците посещават летните езикови курсове в Чехия.

0
Клона в страната
0
Членове
0
Години приятелство
0 +
Събития годишно

+359 2 9441383

Обадете ни се за повече информация или резервации.

csklub@csklub.bg

Може да се свържете с нас и на електронната ни поща.

Харесайте ни.